Betonrot

Met betonrot wordt meestal de schade aan gewapend beton bedoeld. Deze ontstaat wanneer de wapening in het beton gaat roesten.

Als gevolg van die roest kan het beton gaan barsten en afbrokkelen waardoor de betonconstructie verzwakt en uiteindelijk kan instorten.

Behandeling van betonrot bestaat voornamelijk uit het verwijderen en vervangen van aangetaste delen van de betonconstructie. In andere gevallen wordt er nieuwe wapening aangebracht. Reparatie wordt uitgevoerd met een combinatie van Moxilon 200 Nano Hydro/ Colour en cementgebonden betonreparatiemortel.

Herkenning van betonrot

Grote roodbruine roestvlekken rond de wapening van beton duiden op de aanwezigheid van betonrot. Afbrokkelende stukken beton of scheuren in het beton duiden op betonrot.

Moxilon beschermt

Buitenlucht

Een oorzaak van betonrot is vaak te vinden in het binnendringen van kooldioxide (CO2) uit de lucht, ook wel carbonatatie genoemd. Een andere oorzaak is het binnendringen van chloriden. Het binnendringen van chloriden wordt vaak geweten aan strooizout. Viaducten, bruggen en laadkuilen zijn om die reden gevoelig voor betonrot. Vooral in de jaren zestig en zeventig werd wapening minder diep in betonconstructies geplaatst dan dat nu het geval is. Het zijn dan ook vaak betonconstructies uit die periode die onderhevig zijn aan betonrot.
Betonrot kan ook ontstaan door binnendringing van chloriden als gevolg van een vochtig zeeklimaat.

Moxilon hydro beschermt tegen carbonatatie van beton

Porositeit van het beton maakt de weg vrij voor zuurstof en/of vocht van buitenaf naar de wapening. Dit vormt een verhoogd risico op carbonatatie.

Moxilon Hydro lost het porositeits probleem van beton gegarandeerd op en maakt beton permanent ondoordringbaar voor vocht en chlorides. De werking wordt 20 jaar gegarandeerd.

Moxilon Hydro

Onze partners

Copyright © 2024 Moxilon B.V.
Website door mostvalue_